בפרויקט בבנייה ברחוב הקסום והשקט ג’ורג אליוט

Description Générale

בפרויקט בוטיק, בבנייה!! ברחוב קסום ושקט בלב העיר. מוצעות למכירה - שני פנטהאוזים יוקרתיים בגדלים שונים: סטנדרט בניה גבוה. להדירות תוצמדנה חניות תת קרקעיות בטאבו.

Description d'un Produit

 • Type du Produit: Penthouse, Penthouse, Appartement
 • Cham': 4
 • Étage: 5
 • Ville: Tel Aviv
 • Quartier:
 • Rue: ג'ורג אליוט
 • Superf': 259 Sq.M
 • Superficie Construit: 165 Sq.M
 • Direction: Nord, Sud, Est, Ouest
 • Meubles: Partiellement
 • Code du Produit: 8904
 • Prix: 10 - 12 ₪

Informations Supplémentaires

 • HasImmeuble Nouveau/Rénové
 • HasRénové
 • HasBalcon
 • NoCour
 • NoEntrepôt
 • HasAscenseur
 • HasParking
בפרויקט בבנייה ברחוב הקסום והשקט ג’ורג אליוט
Contact Rapide
 • Téléphone: 03-5251717
 • Fax: 077-6040570
 • Mobile: 050-3404664
  054-2131314