בקרבת הפארק פנטהאוז חדש עם חניה ונוף מטריף

Description d'un Produit

 • Type du Produit:
 • Cham': 3
 • Étage: 6
 • Ville: Tel Aviv
 • Quartier:
 • Superf': 129 Sq.M
 • Superficie Construit: 85 Sq.M
 • Direction: Nord, Sud, Ouest
 • Meubles: Partiellement
 • Prix: 6,500,000 ₪

Informations Supplémentaires

 • HasImmeuble Nouveau/Rénové
 • HasRénové
 • HasBalcon
 • NoCour
 • NoEntrepôt
 • HasAscenseur
 • HasParking
Contact Rapide
 • Téléphone: 03-5251717
 • Fax: 077-6040570
 • Mobile: 050-3404664
  054-2131314